Documentatia proiect casa

CONTINUTUL   DOCUMENTATIEI  LIVRATE CLIENTULUI:
         1 – Arhitectura:
    PARTEA SCRISA:
memoriu tehnic de arhitectura
deviz estimativ
    PARTEA DESENATA:
planul de amplasament – sc.1:500
planurile proiectiilor orizontale – sc.1:50
planul invelitorii  – sc.1:50
sectiuni caracteristice  – sc.1:50
fatadele casei (N,S,E,V,) – sc.1:50
………………………………………………………………..
          2 – Structura (rezistenta) :
    PARTEA SCRISA:
memoriu tehnic de rezistenta
Program pentru controlul calitatii

 

    PARTEA DESENATA:
planul fundatiilor  – sc.1:50
detalii  de  fundare  si  extras de armature – sc.1:25 (50)
plan cofraj si armare planseu peste parter (si subsol unde e cazul)
si extras de armatura   –  sc.1:50
plan armare grinzi,centuri,stilpi  si  extras de armatura – sc.1:25(50)
plan sarpanta si detalii de sarpanta si  extras de lemn – sc.1:50
…………………………………………………………………..
           3 – Instalatiile  :
       PARTEA SCRISA:
memoriu tehnic de instalatii
      PARTEA DESENATA:
planuri  instalatii sanitare  -sc.1:50
planuri instalatii electrice  -sc.1:50
planuri  instalatii termice  – sc.1:50
……………………………………………………………………………………
NOTA:
1. Toate documentatiile sunt semnate si stampilate  de catre architect cu drept de semnatura inscris in Ordinul Arhitectilor din Romania si verificate de catre un verificator atestat .
2.Toate piesele scrise si desenate descrise mai sus se regasesc in fiecare proiect de casa livrat clientului.……………………………………………………………………………………..

ACTE   NECESARE  REALIZARII   PROIECTULUI 

 

1 . Planul de amplasament intocmit de un topograf  autorizat  vizat O.C.P.I . 
                                             – sc1:500 sau 1:1000 –
2 . Copie dupa buletin beneficiar.     
3 . Studiu geotehnic(unde e cazul)

 

 Nota:  Plata avansului ( 15-30% din valoarea totala a proiectului) se poate face:
                           -personal in cadrul unei intilniri stabilite 
                           -sau in contul  societatii 
S.C. VILAGE CONSTRUCT S.R.L.
cu sediul in Beclean,  str.M.Viteazu, nr.26,  jud.Bistrita-Nasaud
J06/44/25.01.2005    ;    CUI : 17156650
reprezentata legal de Suson George Sergiu administrator 
—-   RO82 RNCB 0039 0146 2858 0001 , deschis la BCR Beclean   —-
…………………………………………………………………………………….

 

Pentru detalii privind modul de colaborare respectiv de  livrare a proiectului , sau orice alte informatii despre proiectele noastre va rugam sa ne contactati la telefon:
Fix:  0263 343 272
Mobil: 0740 069 279
E-mail: office@casamodel.ro

 

sergiususon@gmail.com

 

PROTECTIA DREPTURILOR DE AUTOR
Toate drepturile de autor ale prezentării arhitectonice a caselor rezidentiale sunt rezervate şi protejate de lege. Fără aprobarea autorului este interzisă copierea, difuzarea sau folosirea oricărui proiect publicat. Societatea VILAGE CONSTRUCT are întocmit un sistem de protecţie juridică a caselor rezidentiale şi a proiectelor arhitectonice.
MARCA INREGISTRATA A SOCIETATII
Societatea VILAGE CONSTRUCT  foloseşte la proiecte de documentare sigla de protecţie a societăţii – hologramă, care dovedeşte autenticitatea acestor documente. Fără hologramă aceste materiale sunt fără valoare şi proiectul de documentare este neautorizat.

Detalii si comenzi la telefon: 0740 069 279 Sau prin email: sergiususon@gmail.com